Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Οι κωδικοί των ανοιγμάτων.


ECO Chess Opening Codes:
A00
Uncommon Opening
1 a3, b3, d3, g4, etc.
A01
Nimzovich-Larsen Attack
1 b3
A02
Bird's Opening
1 f4
A03
Bird's Opening
1 f4 d5
A04
Reti Opening
1 Nf3
A05
Reti Opening
1 Nf3 Nf6
A06
Reti Opening
1 Nf3 d5
A07
King's Indian Attack
1 Nf3 d5 2 g3
A08
King's Indian Attack
1 Nf3 d5 2 g3 c5 3 Bg2
A09
Reti Opening
1 Nf3 d5 2 c4
A10
English
1 c4
A11
English, Caro-Kann Defensive System
1 c4 c6
A12
English with b3
1 c4 c6 2 Nf3 d5 3 b3
A13
English
1 c4 e6
A14
English
1 c4 e6 2 Nf3 d5 3 g3 Nf6 4 Bg2 Be7 5 O-O
A15
English
1 c4 Nf6
A16
English
1 c4 Nf6 2 Nc3
A17
English
1 c4 Nf6 2 Nc3 e6
A18
English, Mikenas-Carls
1 c4 Nf6 2 Nc3 e6 3 e4
A19
English, Mikenas-Carls, Sicilian Variation
1 c4 Nf6 2 Nc3 e6 3 e4 c5
A20
English
1 c4 e5
A21
English
1 c4 e5 2 Nc3
A22
English
1 c4 e5 2 Nc3 Nf6
A23
English, Bremen System, Keres Variation
1 c4 e5 2 Nc3 Nf6 3 g3 c6
A24
English, Bremen System with ...g6
1 c4 e5 2 Nc3 Nf6 3 g3 g6
A25
English
1 c4 e5 2 Nc3 Nc6
A26
English
1 c4 e5 2 Nc3 Nc6 3 g3 g6 4 Bg2 Bg7 5 d3 d6
A27
English, Three Knights System
1 c4 e5 2 Nc3 Nc6 3 Nf3
A28
English
1 c4 e5 2 Nc3 Nc6 3 Nf3 Nf6
A29
English, Four Knights, Kingside Fianchetto
1 c4 e5 2 Nc3 Nc6 3 Nf3 Nf6 4 g3
A30
English, Symmetrical
1 c4 c5
A31
English, Symmetrical, Benoni Formation
1 c4 c5 2 Nf3 Nf6 3 d4
A32
English, Symmetrical Variation
1 c4 c5 2 Nf3 Nf6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 e6
A33
English, Symmetrical
1 c4 c5 2 Nf3 Nf6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 e6 5 Nc3 Nc6
A34
English, Symmetrical
1 c4 c5 2 Nc3
A35
English, Symmetrical
1 c4 c5 2 Nc3 Nc6
A36
English
1 c4 c5 2 Nc3 Nc6 3 g3
A37
English, Symmetrical
1 c4 c5 2 Nc3 Nc6 3 g3 g6 4 Bg2 Bg7 5 Nf3
A38
English, Symmetrical
1 c4 c5 2 Nc3 Nc6 3 g3 g6 4 Bg2 Bg7 5 Nf3 Nf6
A39
English, Symmetrical, Main line with d4
1 c4 c5 2 Nc3 Nc6 3 g3 g6 4 Bg2 Bg7 5 Nf3 Nf6 6 O-O O-O 7 d4
A40
Queen's Pawn Game
1 d4
A41
Queen's Pawn Game (with ...d6)
1 d4 d6
A42
Modern Defense, Averbakh System
1 d4 d6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4
A43
Old Benoni
1 d4 c5
A44
Old Benoni Defense
1 d4 c5 2 d5 e5
A45
Queen's Pawn Game
1 d4 Nf6
A46
Queen's Pawn Game
1 d4 Nf6 2 Nf3
A47
Queen's Indian
1 d4 Nf6 2 Nf3 b6
A48
King's Indian
1 d4 Nf6 2 Nf3 g6
A49
King's Indian, Fianchetto without c4
1 d4 Nf6 2 Nf3 g6 3 g3
A50
Queen's Pawn Game
1 d4 Nf6 2 c4
A51
Budapest Gambit
1 d4 Nf6 2 c4 e5
A52
Budapest Gambit
1 d4 Nf6 2 c4 e5 3 dxe5 Ng4
A53
Old Indian
1 d4 Nf6 2 c4 d6
A54
Old Indian, Ukrainian Variation, 4.Nf3
1 d4 Nf6 2 c4 d6 3 Nc3 e5 4 Nf3
A55
Old Indian, Main line
1 d4 Nf6 2 c4 d6 3 Nc3 e5 4 Nf3 Nbd7 5 e4
A56
Benoni Defense
1 d4 Nf6 2 c4 c5
A57
Benko Gambit
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 b5
A58
Benko Gambit
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 b5 4 cxb5 a6 5 bxa6
A59
Benko Gambit
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 b5 4 cxb5 a6 5 bxa6 Bxa6 6 Nc3 d6 7 e4
A60
Benoni Defense
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6
A61
Benoni
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 Nf3 g6
A62
Benoni, Fianchetto Variation
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 Nf3 g6 7 g3 Bg7 8 Bg2 O-O
A63
Benoni, Fianchetto, 9...Nbd7
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 Nf3 g6 7 g3 Bg7 8 Bg2 O-O 9
A64
Benoni, Fianchetto, 11...Re8
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 Nf3 g6 7 g3 Bg7 8 Bg2 O-O 9
A65
Benoni, 6.e4
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 e4
A66
Benoni
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 e4 g6 7 f4
A67
Benoni, Taimanov Variation
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 e4 g6 7 f4 Bg7 8 Bb5+
A68
Benoni, Four Pawns Attack
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 e4 g6 7 f4 Bg7 8 Nf3 O-O
A69
Benoni, Four Pawns Attack, Main line
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 e4 g6 7 f4 Bg7 8 Nf3 O-O 9
A70
Benoni, Classical with 7.Nf3
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 e4 g6 7 Nf3
A71
Benoni, Classical, 8.Bg5
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 e4 g6 7 Nf3 Bg7 8 Bg5
A72
Benoni, Classical without 9.O-O
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 e4 g6 7 Nf3 Bg7 8 Be2 O-O
A73
Benoni, Classical, 9.O-O
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 e4 g6 7 Nf3 Bg7 8 Be2 O-O 9
A74
Benoni, Classical, 9...a6, 10.a4
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 e4 g6 7 Nf3 Bg7 8 Be2 O-O 9
A75
Benoni, Classical with ...a6 and 10...Bg4
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 e4 g6 7 Nf3 Bg7 8 Be2 O-O 9
A76
Benoni, Classical, 9...Re8
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 e4 g6 7 Nf3 Bg7 8 Be2 O-O 9
A77
Benoni, Classical, 9...Re8, 10.Nd2
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 e4 g6 7 Nf3 Bg7 8 Be2 O-O 9
A78
Benoni, Classical with ...Re8 and ...Na6
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 e4 g6 7 Nf3 Bg7 8 Be2 O-O 9
A79
Benoni, Classical, 11.f3
1 d4 Nf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Nc3 exd5 5 cxd5 d6 6 e4 g6 7 Nf3 Bg7 8 Be2 O-O 9
A80
Dutch
1 d4 f5
A81
Dutch
1 d4 f5 2 g3
A82
Dutch, Staunton Gambit
1 d4 f5 2 e4
A83
Dutch, Staunton Gambit
1 d4 f5 2 e4 fxe4 3 Nc3 Nf6 4 Bg5
A84
Dutch
1 d4 f5 2 c4
A85
Dutch, with c4 & Nc3
1 d4 f5 2 c4 Nf6 3 Nc3
A86
Dutch
1 d4 f5 2 c4 Nf6 3 g3
A87
Dutch, Leningrad, Main Variation
1 d4 f5 2 c4 Nf6 3 g3 g6 4 Bg2 Bg7 5 Nf3
A88
Dutch, Leningrad, Main Variation with c6
1 d4 f5 2 c4 Nf6 3 g3 g6 4 Bg2 Bg7 5 Nf3 O-O 6 O-O d6 7 Nc3 c6
A89
Dutch, Leningrad, Main Variation with Nc6
1 d4 f5 2 c4 Nf6 3 g3 g6 4 Bg2 Bg7 5 Nf3 O-O 6 O-O d6 7 Nc3 Nc6
A90
Dutch
1 d4 f5 2 c4 Nf6 3 g3 e6 4 Bg2
A91
Dutch Defense
1 d4 f5 2 c4 Nf6 3 g3 e6 4 Bg2 Be7
A92
Dutch
1 d4 f5 2 c4 Nf6 3 g3 e6 4 Bg2 Be7 5 Nf3 O-O
A93
Dutch, Stonewall, Botvinnik Variation
1 d4 f5 2 c4 Nf6 3 g3 e6 4 Bg2 Be7 5 Nf3 O-O 6 O-O d5 7 b3
A94
Dutch, Stonewall with Ba3
1 d4 f5 2 c4 Nf6 3 g3 e6 4 Bg2 Be7 5 Nf3 O-O 6 O-O d5 7 b3 c6 8 Ba3
A95
Dutch, Stonewall
1 d4 f5 2 c4 Nf6 3 g3 e6 4 Bg2 Be7 5 Nf3 O-O 6 O-O d5 7 Nc3 c6
A96
Dutch, Classical Variation
1 d4 f5 2 c4 Nf6 3 g3 e6 4 Bg2 Be7 5 Nf3 O-O 6 O-O d6
A97
Dutch, Ilyin-Genevsky
1 d4 f5 2 c4 Nf6 3 g3 e6 4 Bg2 Be7 5 Nf3 O-O 6 O-O d6 7 Nc3 Qe8
A98
Dutch, Ilyin-Genevsky Variation with Qc2
1 d4 f5 2 c4 Nf6 3 g3 e6 4 Bg2 Be7 5 Nf3 O-O 6 O-O d6 7 Nc3 Qe8 8 Qc2
A99
Dutch, Ilyin-Genevsky Variation with b3
1 d4 f5 2 c4 Nf6 3 g3 e6 4 Bg2 Be7 5 Nf3 O-O 6 O-O d6 7 Nc3 Qe8 8 b3
B00
Uncommon King's Pawn Opening
1 e4
B01
Scandinavian
1 e4 d5
B02
Alekhine's Defense
1 e4 Nf6
B03
Alekhine's Defense
1 e4 Nf6 2 e5 Nd5 3 d4
B04
Alekhine's Defense, Modern
1 e4 Nf6 2 e5 Nd5 3 d4 d6 4 Nf3
B05
Alekhine's Defense, Modern
1 e4 Nf6 2 e5 Nd5 3 d4 d6 4 Nf3 Bg4
B06
Robatsch
1 e4 g6
B07
Pirc
1 e4 d6 2 d4 Nf6
B08
Pirc, Classical
1 e4 d6 2 d4 Nf6 3 Nc3 g6 4 Nf3
B09
Pirc, Austrian Attack
1 e4 d6 2 d4 Nf6 3 Nc3 g6 4 f4
B10
Caro-Kann
1 e4 c6
B11
Caro-Kann, Two Knights, 3...Bg4
1 e4 c6 2 Nc3 d5 3 Nf3 Bg4
B12
Caro-Kann Defense
1 e4 c6 2 d4
B13
Caro-Kann, Exchange
1 e4 c6 2 d4 d5 3 exd5 cxd5
B14
Caro-Kann, Panov-Botvinnik Attack
1 e4 c6 2 d4 d5 3 exd5 cxd5 4 c4 Nf6 5 Nc3 e6
B15
Caro-Kann
1 e4 c6 2 d4 d5 3 Nc3
B16
Caro-Kann, Bronstein-Larsen Variation
1 e4 c6 2 d4 d5 3 Nc3 dxe4 4 Nxe4 Nf6 5 Nxf6+ gxf6
B17
Caro-Kann, Steinitz Variation
1 e4 c6 2 d4 d5 3 Nc3 dxe4 4 Nxe4 Nd7
B18
Caro-Kann, Classical
1 e4 c6 2 d4 d5 3 Nc3 dxe4 4 Nxe4 Bf5
B19
Caro-Kann, Classical
1 e4 c6 2 d4 d5 3 Nc3 dxe4 4 Nxe4 Bf5 5 Ng3 Bg6 6 h4 h6 7 Nf3 Nd7
B20
Sicilian
1 e4 c5
B21
Sicilian, 2.f4 and 2.d4
1 e4 c5 2 f4
B22
Sicilian, Alapin
1 e4 c5 2 c3
B23
Sicilian, Closed
1 e4 c5 2 Nc3
B24
Sicilian, Closed
1 e4 c5 2 Nc3 Nc6 3 g3
B25
Sicilian, Closed
1 e4 c5 2 Nc3 Nc6 3 g3 g6 4 Bg2 Bg7 5 d3 d6
B26
Sicilian, Closed, 6.Be3
1 e4 c5 2 Nc3 Nc6 3 g3 g6 4 Bg2 Bg7 5 d3 d6 6 Be3
B27
Sicilian
1 e4 c5 2 Nf3
B28
Sicilian, O'Kelly Variation
1 e4 c5 2 Nf3 a6
B29
Sicilian, Nimzovich-Rubinstein
1 e4 c5 2 Nf3 Nf6
B30
Sicilian
1 e4 c5 2 Nf3 Nc6
B31
Sicilian, Rossolimo Variation
1 e4 c5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 g6
B32
Sicilian
1 e4 c5 2 Nf3 Nc6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 e5
B33
Sicilian
1 e4 c5 2 Nf3 Nc6 3 d4 cxd4 4 Nxd4
B34
Sicilian, Accelerated Fianchetto
1 e4 c5 2 Nf3 Nc6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 g6 5 Nxc6
B35
Sicilian, Accelerated Fianchetto, Modern Variation with Bc4
1 e4 c5 2 Nf3 Nc6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 g6 5 Nc3 Bg7 6 Be3 Nf6 7 Bc4
B36
Sicilian, Accelerated Fianchetto
1 e4 c5 2 Nf3 Nc6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 g6 5 c4
B37
Sicilian, Accelerated Fianchetto
1 e4 c5 2 Nf3 Nc6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 g6 5 c4 Bg7
B38
Sicilian, Accelerated Fianchetto, Maroczy Bind, 6.Be3
1 e4 c5 2 Nf3 Nc6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 g6 5 c4 Bg7 6 Be3
B39
Sicilian, Accelerated Fianchetto, Breyer Variation
1 e4 c5 2 Nf3 Nc6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 g6 5 c4 Bg7 6 Be3 Nf6 7 Nc3 Ng4
B40
Sicilian
1 e4 c5 2 Nf3 e6
B41
Sicilian, Kan
1 e4 c5 2 Nf3 e6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 a6
B42
Sicilian, Kan
1 e4 c5 2 Nf3 e6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 a6 5 Bd3
B43
Sicilian, Kan, 5.Nc3
1 e4 c5 2 Nf3 e6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 a6 5 Nc3
B44
Sicilian
1 e4 c5 2 Nf3 e6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nc6
B45
Sicilian, Taimanov
1 e4 c5 2 Nf3 e6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nc6 5 Nc3
B46
Sicilian, Taimanov Variation
1 e4 c5 2 Nf3 e6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nc6 5 Nc3 a6
B47
Sicilian, Taimanov (Bastrikov) Variation
1 e4 c5 2 Nf3 e6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nc6 5 Nc3 Qc7
B48
Sicilian, Taimanov Variation
1 e4 c5 2 Nf3 e6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nc6 5 Nc3 Qc7 6 Be3
B49
Sicilian, Taimanov Variation
1 e4 c5 2 Nf3 e6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nc6 5 Nc3 Qc7 6 Be3 a6 7 Be2
B50
Sicilian
1 e4 c5 2 Nf3 d6
B51
Sicilian, Canal-Sokolsky (Rossolimo) Attack
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 Bb5+
B52
Sicilian, Canal-Sokolsky (Rossolimo) Attack
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 Bb5+ Bd7
B53
Sicilian
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Qxd4
B54
Sicilian
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4
B55
Sicilian, Prins Variation, Venice Attack
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 f3 e5 6 Bb5+
B56
Sicilian
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3
B57
Sicilian
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 Nc6 6 Bc4
B58
Sicilian
1 e4 c5 2 Nf3 Nc6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 d6 6 Be2
B59
Sicilian, Boleslavsky Variation, 7.Nb3
1 e4 c5 2 Nf3 Nc6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 d6 6 Be2 e5 7 Nb3
B60
Sicilian, Richter-Rauzer
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 Nc6 6 Bg5
B61
Sicilian, Richter-Rauzer, Larsen Variation, 7.Qd2
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 Nc6 6 Bg5 Bd7 7 Qd2
B62
Sicilian, Richter-Rauzer
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 Nc6 6 Bg5 e6
B63
Sicilian, Richter-Rauzer Attack
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 Nc6 6 Bg5 e6 7 Qd2
B64
Sicilian, Richter-Rauzer Attack
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 Nc6 6 Bg5 e6 7 Qd2 Be7 8 O-O-O O-O 9 f4
B65
Sicilian, Richter-Rauzer Attack, 7...Be7 Defense, 9...Nxd4
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 Nc6 6 Bg5 e6 7 Qd2 Be7 8 O-O-O O-O 9 f4 Nxd4 10 Qxd4
B66
Sicilian, Richter-Rauzer Attack, 7...a6
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 Nc6 6 Bg5 e6 7 Qd2 a6
B67
Sicilian, Richter-Rauzer Attack, 7...a6 Defense, 8...Bd7
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 Nc6 6 Bg5 e6 7 Qd2 a6 8 O-O-O Bd7
B68
Sicilian, Richter-Rauzer Attack, 7...a6 Defense, 9...Be7
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 Nc6 6 Bg5 e6 7 Qd2 a6 8 O-O-O Bd7 9 f4 Be7
B69
Sicilian, Richter-Rauzer Attack, 7...a6 Defense, 11.Bxf6
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 Nc6 6 Bg5 e6 7 Qd2 a6 8 O-O-O Bd7 9 f4 Be7 10 Nf3 b5 11 Bxf6
B70
Sicilian, Dragon Variation
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 g6
B71
Sicilian, Dragon, Levenfish Variation
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 g6 6 f4
B72
Sicilian, Dragon
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 g6 6 Be3
B73
Sicilian, Dragon, Classical
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 g6 6 Be3 Bg7 7 Be2 Nc6 8 O-O
B74
Sicilian, Dragon, Classical
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 g6 6 Be3 Bg7 7 Be2 Nc6 8 O-O O-O 9 Nb3
B75
Sicilian, Dragon, Yugoslav Attack
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 g6 6 Be3 Bg7 7 f3
B76
Sicilian, Dragon, Yugoslav Attack
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 g6 6 Be3 Bg7 7 f3 O-O
B77
Sicilian, Dragon, Yugoslav Attack
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 g6 6 Be3 Bg7 7 f3 O-O 8 Qd2 Nc6 9 Bc4
B78
Sicilian, Dragon, Yugoslav Attack, 10.castle long
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 g6 6 Be3 Bg7 7 f3 O-O 8 Qd2 Nc6 9 Bc4 Bd7 10 O-O-O
B79
Sicilian, Dragon, Yugoslav Attack, 12.h4
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 g6 6 Be3 Bg7 7 f3 O-O 8 Qd2 Nc6 9 Bc4 Bd7 10 O-O-O Qa5 11 Bb3 Rfc8 12 h4
B80
Sicilian, Scheveningen
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 e6
B81
Sicilian, Scheveningen, Keres Attack
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 e6 6 g4
B82
Sicilian, Scheveningen
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 e6 6 f4
B83
Sicilian
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 e6 6 Be2
B84
Sicilian, Scheveningen
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 e6 6 Be2 a6
B85
Sicilian, Scheveningen, Classical
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 e6 6 Be2 a6 7 O-O Qc7 8 f4 Nc6
B86
Sicilian, Fischer-Sozin Attack
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 e6 6 Bc4
B87
Sicilian, Fischer-Sozin with ...a6 and ...b5
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 e6 6 Bc4 a6 7 Bb3 b5
B88
Sicilian, Fischer-Sozin Attack
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 e6 6 Bc4 Nc6
B89
Sicilian
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 e6 6 Bc4 Nc6 7 Be3
B90
Sicilian, Najdorf
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 a6
B91
Sicilian, Najdorf, Zagreb (Fianchetto) Variation
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 a6 6 g3
B92
Sicilian, Najdorf, Opocensky Variation
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 a6 6 Be2
B93
Sicilian, Najdorf, 6.f4
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 a6 6 f4
B94
Sicilian, Najdorf
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 a6 6 Bg5
B95
Sicilian, Najdorf, 6...e6
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 a6 6 Bg5 e6
B96
Sicilian, Najdorf
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 a6 6 Bg5 e6 7 f4
B97
Sicilian, Najdorf
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 a6 6 Bg5 e6 7 f4 Qb6
B98
Sicilian, Najdorf
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 a6 6 Bg5 e6 7 f4 Be7
B99
Sicilian, Najdorf, 7...Be7 Main line
1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 5 Nc3 a6 6 Bg5 e6 7 f4 Be7 8 Qf3 Qc7 9 O-O-O Nbd7
C00
French Defense
1 e4 e6
C01
French, Exchange
1 e4 e6 2 d4 d5 3 exd5 exd5 4 Nc3 Nf6 5 Bg5
C02
French, Advance
1 e4 e6 2 d4 d5 3 e5
C03
French, Tarrasch
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nd2
C04
French, Tarrasch, Guimard Main line
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nd2 Nc6 4 Ngf3 Nf6
C05
French, Tarrasch
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nd2 Nf6
C06
French, Tarrasch
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nd2 Nf6 4 e5 Nfd7 5 Bd3 c5 6 c3 Nc6 7 Ne2 cxd4 8 cxd4
C07
French, Tarrasch
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nd2 c5
C08
French, Tarrasch, Open, 4.ed ed
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nd2 c5 4 exd5 exd5
C09
French, Tarrasch, Open Variation, Main line
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nd2 c5 4 exd5 exd5 5 Ngf3 Nc6
C10
French
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nc3
C11
French
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nc3 Nf6
C12
French, McCutcheon
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Bb4
C13
French
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7
C14
French, Classical
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7 5 e5 Nfd7 6 Bxe7 Qxe7
C15
French, Winawer
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nc3 Bb4
C16
French, Winawer
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nc3 Bb4 4 e5
C17
French, Winawer, Advance
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nc3 Bb4 4 e5 c5
C18
French, Winawer
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nc3 Bb4 4 e5 c5 5 a3 Bxc3+ 6 bxc3
C19
French, Winawer, Advance
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nc3 Bb4 4 e5 c5 5 a3 Bxc3+ 6 bxc3 Ne7
C20
King's Pawn Game
1 e4 e5
C21
Center Game
1 e4 e5 2 d4 exd4
C22
Center Game
1 e4 e5 2 d4 exd4 3 Qxd4 Nc6
C23
Bishop's Opening
1 e4 e5 2 Bc4
C24
Bishop's Opening
1 e4 e5 2 Bc4 Nf6
C25
Vienna
1 e4 e5 2 Nc3
C26
Vienna
1 e4 e5 2 Nc3 Nf6
C27
Vienna Game
1 e4 e5 2 Nc3 Nf6 3 Bc4 Nxe4
C28
Vienna Game
1 e4 e5 2 Nc3 Nf6 3 Bc4 Nc6
C29
Vienna Gambit
1 e4 e5 2 Nc3 Nf6 3 f4
C30
King's Gambit Declined
1 e4 e5 2 f4
C31
King's Gambit Declined, Falkbeer Counter Gambit
1 e4 e5 2 f4 d5
C32
King's Gambit Declined, Falkbeer Counter Gambit
1 e4 e5 2 f4 d5 3 exd5 e4 4 d3 Nf6
C33
King's Gambit Accepted
1 e4 e5 2 f4 exf4
C34
King's Gambit Accepted
1 e4 e5 2 f4 exf4 3 Nf3
C35
King's Gambit Accepted, Cunningham
1 e4 e5 2 f4 exf4 3 Nf3 Be7
C36
King's Gambit Accepted, Abbazia Defense
1 e4 e5 2 f4 exf4 3 Nf3 d5
C37
King's Gambit Accepted
1 e4 e5 2 f4 exf4 3 Nf3 g5 4 Nc3
C38
King's Gambit Accepted
1 e4 e5 2 f4 exf4 3 Nf3 g5 4 Bc4 Bg7
C39
King's Gambit Accepted
1 e4 e5 2 f4 exf4 3 Nf3 g5 4 h4
C40
King's Knight Opening
1 e4 e5 2 Nf3
C41
Philidor Defense
1 e4 e5 2 Nf3 d6
C42
Petrov Defense
1 e4 e5 2 Nf3 Nf6
C43
Petrov, Modern Attack
1 e4 e5 2 Nf3 Nf6 3 d4 exd4 4 e5 Ne4 5 Qxd4
C44
King's Pawn Game
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6
C45
Scotch Game
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 d4 exd4 4 Nxd4
C46
Three Knights
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Nc3
C47
Four Knights
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Nc3 Nf6
C48
Four Knights
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Nc3 Nf6 4 Bb5
C49
Four Knights
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Nc3 Nf6 4 Bb5 Bb4
C50
Giuoco Piano
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bc4 Bc5
C51
Evans Gambit
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bc4 Bc5 4 b4
C52
Evans Gambit
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bc4 Bc5 4 b4 Bxb4 5 c3 Ba5
C53
Giuoco Piano
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bc4 Bc5 4 c3
C54
Giuoco Piano
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bc4 Bc5 4 c3 Nf6 5 d4 exd4 6 cxd4
C55
Two Knights Defense
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bc4 Nf6
C56
Two Knights
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bc4 Nf6 4 d4 exd4 5 O-O Nxe4
C57
Two Knights
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bc4 Nf6 4 Ng5
C58
Two Knights
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bc4 Nf6 4 Ng5 d5 5 exd5 Na5
C59
Two Knights
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bc4 Nf6 4 Ng5 d5 5 exd5 Na5 6 Bb5+ c6 7 dxc6 bxc6 8 Be2 h6
C60
Ruy Lopez
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5
C61
Ruy Lopez, Bird's Defense
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 Nd4
C62
Ruy Lopez, Old Steinitz Defense
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 d6
C63
Ruy Lopez, Schliemann Defense
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 f5
C64
Ruy Lopez, Classical
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 Bc5
C65
Ruy Lopez, Berlin Defense
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 Nf6
C66
Ruy Lopez
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 Nf6 4 O-O d6
C67
Ruy Lopez
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 Nf6 4 O-O Nxe4
C68
Ruy Lopez, Exchange
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Bxc6
C69
Ruy Lopez, Exchange, Gligoric Variation, 6.d4
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Bxc6 dc 5 O-O f6 6 d4
C70
Ruy Lopez
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4
C71
Ruy Lopez
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 d6
C72
Ruy Lopez, Modern Steinitz Defense, 5.O-O
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 d6 5 O-O
C73
Ruy Lopez, Modern Steinitz Defense
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 d6 5 Bxc6+ bxc6 6 d4
C74
Ruy Lopez, Modern Steinitz Defense
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 d6 5 c3
C75
Ruy Lopez, Modern Steinitz Defense
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 d6 5 c3 Bd7
C76
Ruy Lopez, Modern Steinitz Defense, Fianchetto Variation
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 d6 5 c3 Bd7 6 d4 g6
C77
Ruy Lopez
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6
C78
Ruy Lopez
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O
C79
Ruy Lopez, Steinitz Defense Deferred
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O d6
C80
Ruy Lopez, Open
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Nxe4
C81
Ruy Lopez, Open, Howell Attack
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Nxe4 6 d4 b5 7 Bb3 d5 8 dxe5 Be6
C82
Ruy Lopez, Open
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Nxe4 6 d4 b5 7 Bb3 d5 8 dxe5 Be6 9 c3
C83
Ruy Lopez, Open
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Nxe4 6 d4 b5 7 Bb3 d5 8 dxe5 Be6
C84
Ruy Lopez, Closed
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Be7
C85
Ruy Lopez, Exchange Variation Doubly Deferred (DERLD)
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Be7 6 Bxc6 dxc6
C86
Ruy Lopez, Worrall Attack
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Be7 6 Qe2
C87
Ruy Lopez
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Be7 6 Re1 d6
C88
Ruy Lopez
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Be7 6 Re1 b5 7 Bb3
C89
Ruy Lopez, Marshall
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Be7 6 Re1 b5 7 Bb3 O-O 8 c3 d5
C90
Ruy Lopez, Closed
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Be7 6 Re1 b5 7 Bb3 O-O 8 c3 d6
C91
Ruy Lopez, Closed
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Be7 6 Re1 b5 7 Bb3 O-O 8 c3 d6 9 d4
C92
Ruy Lopez, Closed
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Be7 6 Re1 b5 7 Bb3 O-O 8 c3 d6 9 h3
C93
Ruy Lopez, Closed, Smyslov Defense
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Be7 6 Re1 b5 7 Bb3 O-O 8 c3 d6 9 h3 h6
C94
Ruy Lopez, Closed, Breyer Defense
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Be7 6 Re1 b5 7 Bb3 O-O 8 c3 d6 9 h3 Nb8
C95
Ruy Lopez, Closed, Breyer
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Be7 6 Re1 b5 7 Bb3 O-O 8 c3 d6 9 h3 Nb8 10 d4
C96
Ruy Lopez, Closed
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Be7 6 Re1 b5 7 Bb3 O-O 8 c3 d6 9 h3 Na5 10 Bc2
C97
Ruy Lopez, Closed, Chigorin
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Be7 6 Re1 b5 7 Bb3 O-O 8 c3 d6 9 h3 Na5 10 Bc2 c5 11 d4 Qc7
C98
Ruy Lopez, Closed, Chigorin
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Be7 6 Re1 b5 7 Bb3 O-O 8 c3 d6 9 h3 Na5 10 Bc2 c5 11 d4 Qc7 12 Nbd2 Nc6
C99
Ruy Lopez, Closed, Chigorin, 12...cd
1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 a6 4 Ba4 Nf6 5 O-O Be7 6 Re1 b5 7 Bb3 O-O 8 c3 d6 9 h3 Na5 10 Bc2 c5 11 d4 Qc7 12 Nbd2 cxd4 13 cxd4
D00
Queen's Pawn Game
1 d4 d5
D01
Richter-Veresov Attack
1 d4 d5 2 Nc3 Nf6 3 Bg5
D02
Queen's Pawn Game
1 d4 d5 2 Nf3
D03
Torre Attack (Tartakower Variation)
1 d4 d5 2 Nf3 Nf6 3 Bg5
D04
Queen's Pawn Game
1 d4 d5 2 Nf3 Nf6 3 e3
D05
Queen's Pawn Game
1 d4 d5 2 Nf3 Nf6 3 e3 e6
D06
Queen's Gambit Declined
1 d4 d5 2 c4
D07
Queen's Gambit Declined, Chigorin Defense
1 d4 d5 2 c4 Nc6
D08
Queen's Gambit Declined, Albin Counter Gambit
1 d4 d5 2 c4 e5
D09
Queen's Gambit Declined, Albin Counter Gambit, 5.g3
1 d4 d5 2 c4 e5 3 dxe5 d4 4 Nf3 Nc6 5 g3
D10
Queen's Gambit Declined Slav
1 d4 d5 2 c4 c6
D11
Queen's Gambit Declined Slav
1 d4 d5 2 c4 c6 3 Nf3
D12
Queen's Gambit Declined Slav
1 d4 d5 2 c4 c6 3 Nf3 Nf6 4 e3 Bf5
D13
Queen's Gambit Declined Slav, Exchange Variation
1 d4 d5 2 c4 c6 3 Nf3 Nf6 4 cxd5 cxd5
D14
Queen's Gambit Declined Slav, Exchange Variation
1 d4 d5 2 c4 c6 3 Nf3 Nf6 4 cxd5 cxd5 5 Nc3 Nc6 6 Bf4 Bf5
D15
Queen's Gambit Declined Slav
1 d4 d5 2 c4 c6 3 Nf3 Nf6 4 Nc3
D16
Queen's Gambit Declined Slav
1 d4 d5 2 c4 c6 3 Nf3 Nf6 4 Nc3 dxc4 5 a4
D17
Queen's Gambit Declined Slav
1 d4 d5 2 c4 c6 3 Nf3 Nf6 4 Nc3 dxc4 5 a4 Bf5
D18
Queen's Gambit Declined Slav, Dutch
1 d4 d5 2 c4 c6 3 Nf3 Nf6 4 Nc3 dxc4 5 a4 Bf5 6 e3
D19
Queen's Gambit Declined Slav, Dutch
1 d4 d5 2 c4 c6 3 Nf3 Nf6 4 Nc3 dxc4 5 a4 Bf5 6 e3 e6 7 Bxc4 Bb4 8 O-O O-O 9 Qe2
D20
Queen's Gambit Accepted
1 d4 d5 2 c4 dxc4
D21
Queen's Gambit Accepted
1 d4 d5 2 c4 dxc4 3 Nf3
D22
Queen's Gambit Accepted
1 d4 d5 2 c4 dxc4 3 Nf3 a6 4 e3 Bg4 5 Bxc4 e6 6 d5
D23
Queen's Gambit Accepted
1 d4 d5 2 c4 dxc4 3 Nf3 Nf6
D24
Queen's Gambit Accepted
1 d4 d5 2 c4 dxc4 3 Nf3 Nf6 4 Nc3
D25
Queen's Gambit Accepted
1 d4 d5 2 c4 dxc4 3 Nf3 Nf6 4 e3
D26
Queen's Gambit Accepted
1 d4 d5 2 c4 dxc4 3 Nf3 Nf6 4 e3 e6
D27
Queen's Gambit Accepted, Classical
1 d4 d5 2 c4 dxc4 3 Nf3 Nf6 4 e3 e6 5 Bxc4 c5 6 O-O a6
D28
Queen's Gambit Accepted, Classical
1 d4 d5 2 c4 dxc4 3 Nf3 Nf6 4 e3 e6 5 Bxc4 c5 6 O-O a6 7 Qe2
D29
Queen's Gambit Accepted, Classical
1 d4 d5 2 c4 dxc4 3 Nf3 Nf6 4 e3 e6 5 Bxc4 c5 6 O-O a6 7 Qe2 b5 8 Bb3 Bb7
D30
Queen's Gambit Declined
1 d4 d5 2 c4 e6
D31
Queen's Gambit Declined
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3
D32
Queen's Gambit Declined, Tarrasch
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 c5
D33
Queen's Gambit Declined, Tarrasch
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 c5 4 cxd5 exd5 5 Nf3 Nc6 6 g3
D34
Queen's Gambit Declined, Tarrasch
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 c5 4 cxd5 exd5 5 Nf3 Nc6 6 g3 Nf6 7 Bg2 Be7
D35
Queen's Gambit Declined
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6
D36
Queen's Gambit Declined, Exchange, Positional line, 6.Qc2
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 cxd5 exd5 5 Bg5 c6 6 Qc2
D37
Queen's Gambit Declined
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Nf3
D38
Queen's Gambit Declined, Ragozin Variation
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Nf3 Bb4
D39
Queen's Gambit Declined, Ragozin, Vienna Variation
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Nf3 Bb4 5 Bg5 dxc4
D40
Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Nf3 c5
D41
Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Nf3 c5 5 cxd5
D42
Queen's Gambit Declined, Semi-Tarrasch, 7.Bd3
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Nf3 c5 5 cxd5 Nxd5 6 e3 Nc6 7 Bd3
D43
Queen's Gambit Declined Semi-Slav
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Nf3 c6
D44
Queen's Gambit Declined Semi-Slav
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Nf3 c6 5 Bg5 dxc4
D45
Queen's Gambit Declined Semi-Slav
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Nf3 c6 5 e3
D46
Queen's Gambit Declined Semi-Slav
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Nf3 c6 5 e3 Nbd7 6 Bd3
D47
Queen's Gambit Declined Semi-Slav
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Nf3 c6 5 e3 Nbd7 6 Bd3 dxc4 7 Bxc4
D48
Queen's Gambit Declined Semi-Slav, Meran
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Nf3 c6 5 e3 Nbd7 6 Bd3 dxc4 7 Bxc4 b5 8 Bd3 a6
D49
Queen's Gambit Declined Semi-Slav, Meran
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Nf3 c6 5 e3 Nbd7 6 Bd3 dxc4 7 Bxc4 b5 8 Bd3 a6 9 e4 c5 10 e5 cxd4 11 Nxb5
D50
Queen's Gambit Declined
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5
D51
Queen's Gambit Declined
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Nbd7
D52
Queen's Gambit Declined
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Nbd7 5 e3 c6 6 Nf3
D53
Queen's Gambit Declined
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7
D54
Queen's Gambit Declined, Anti-Neo-Orthodox Variation
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7 5 e3 O-O 6 Rc1
D55
Queen's Gambit Declined
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7 5 e3 O-O 6 Nf3
D56
Queen's Gambit Declined
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7 5 e3 O-O 6 Nf3 h6 7 Bh4
D57
Queen's Gambit Declined, Lasker Defense
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7 5 e3 O-O 6 Nf3 h6 7 Bh4 Ne4 8 Bxe7 Qxe7
D58
Queen's Gambit Declined, Tartakower (Makagonov-Bondarevsky) System
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7 5 e3 O-O 6 Nf3 h6 7 Bh4 b6
D59
Queen's Gambit Declined, Tartakower
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7 5 e3 O-O 6 Nf3 h6 7 Bh4 b6 8 cxd5 Nxd5
D60
Queen's Gambit Declined, Orthodox Defense
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7 5 e3 O-O 6 Nf3 Nbd7
D61
Queen's Gambit Declined, Orthodox, Rubinstein Attack
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7 5 e3 O-O 6 Nf3 Nbd7 7 Qc2
D62
Queen's Gambit Declined, Orthodox, Rubinstein Attack
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7 5 e3 O-O 6 Nf3 Nbd7 7 Qc2 c5 8 cxd5
D63
Queen's Gambit Declined, Orthodox Defense
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7 5 e3 O-O 6 Nf3 Nbd7 7 Rc1
D64
Queen's Gambit Declined, Orthodox, Rubinstein Attack
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7 5 e3 O-O 6 Nf3 Nbd7 7 Rc1 c6 8 Qc2
D65
Queen's Gambit Declined, Orthodox, Rubinstein Attack, Main line
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7 5 e3 O-O 6 Nf3 Nbd7 7 Rc1 c6 8 Qc2 a6 9 cxd5
D66
Queen's Gambit Declined, Orthodox Defense, Bd3 line
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7 5 e3 O-O 6 Nf3 Nbd7 7 Rc1 c6 8 Bd3
D67
Queen's Gambit Declined, Orthodox Defense, Bd3 line
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7 5 e3 O-O 6 Nf3 Nbd7 7 Rc1 c6 8 Bd3 dxc4 9 Bxc4 Nd5
D68
Queen's Gambit Declined, Orthodox Defense, Classical
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7 5 e3 O-O 6 Nf3 Nbd7 7 Rc1 c6 8 Bd3 dxc4
D69
Queen's Gambit Declined, Orthodox Defense, Classical, 13.de
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Be7 5 e3 O-O 6 Nf3 Nbd7 7 Rc1 c6 8 Bd3 dxc4
D70
Neo-Grunfeld Defense
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 f3 d5
D71
Neo-Grunfeld
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 g3 d5
D72
Neo-Grunfeld, 5.cd, Main line
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 g3 d5 4 Bg2 Bg7 5 cxd5 Nxd5 6 e4 Nb6 7 Ne2
D73
Neo-Grunfeld, 5.Nf3
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 g3 d5 4 Bg2 Bg7 5 Nf3
D74
Neo-Grunfeld, 6.cd Nxd5, 7.O-O
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 g3 d5 4 Bg2 Bg7 5 Nf3 O-O 6 cxd5 Nxd5 7 O-O
D75
Neo-Grunfeld, 6.cd Nxd5, 7.O-O c5, 8.dxc5
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 g3 d5 4 Bg2 Bg7 5 Nf3 O-O 6 cxd5 Nxd5 7 O-O c5 8 dxc5
D76
Neo-Grunfeld, 6.cd Nxd5, 7.O-O Nb6
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 g3 d5 4 Bg2 Bg7 5 Nf3 O-O 6 cxd5 Nxd5 7 O-O Nb6
D77
Neo-Grunfeld, 6.O-O
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 g3 d5 4 Bg2 Bg7 5 Nf3 O-O 6 O-O
D78
Neo-Grunfeld, 6.O-O c6
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 g3 d5 4 Bg2 Bg7 5 Nf3 O-O 6 O-O c6
D79
Neo-Grunfeld, 6.O-O, Main line
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 g3 d5 4 Bg2 Bg7 5 Nf3 O-O 6 O-O c6 7 cxd5 cxd5
D80
Grunfeld
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5
D81
Grunfeld, Russian Variation
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 Qb3
D82
Grunfeld, 4.Bf4
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 Bf4
D83
Grunfeld, Grunfeld Gambit
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 Bf4 Bg7 5 e3 O-O
D84
Grunfeld, Grunfeld Gambit Accepted
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 Bf4 Bg7 5 e3 O-O 6 cxd5 Nxd5 7 Nxd5 Qxd5 8 Bxc7
D85
Grunfeld
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 cxd5 Nxd5
D86
Grunfeld, Exchange
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 cxd5 Nxd5 5 e4 Nxc3 6 bxc3 Bg7 7 Bc4
D87
Grunfeld, Exchange
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 cxd5 Nxd5 5 e4 Nxc3 6 bxc3 Bg7 7 Bc4 O-O 8 Ne2 c5
D88
Grunfeld, Spassky Variation, Main line, 10...cd, 11.cd
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 cxd5 Nxd5 5 e4 Nxc3 6 bxc3 Bg7 7 Bc4 O-O 8 Ne2
D89
Grunfeld
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 cxd5 Nxd5 5 e4 Nxc3 6 bxc3 Bg7 7 Bc4 O-O 8 Ne2
D90
Grunfeld
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 Nf3
D91
Grunfeld, 5.Bg5
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 Nf3 Bg7 5 Bg5
D92
Grunfeld, 5.Bf4
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 Nf3 Bg7 5 Bf4
D93
Grunfeld, with Bf4 & e3
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 Nf3 Bg7 5 Bf4 O-O 6 e3
D94
Grunfeld
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 Nf3 Bg7 5 e3
D95
Grunfeld
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 Nf3 Bg7 5 e3 O-O 6 Qb3
D96
Grunfeld, Russian Variation
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 Nf3 Bg7 5 Qb3
D97
Grunfeld, Russian
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 Nf3 Bg7 5 Qb3 dxc4 6 Qxc4 O-O 7 e4
D98
Grunfeld, Russian
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 Nf3 Bg7 5 Qb3 dxc4 6 Qxc4 O-O 7 e4 Bg4
D99
Grunfeld Defense, Smyslov
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 d5 4 Nf3 Bg7 5 Qb3 dxc4 6 Qxc4 O-O 7 e4 Bg4 8 Be3
E00
Queen's Pawn Game
1 d4 Nf6 2 c4 e6
E01
Catalan, Closed
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 g3 d5 4 Bg2
E02
Catalan, Open, 5.Qa4
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 g3 d5 4 Bg2 dxc4 5 Qa4+
E03
Catalan, Open
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 g3 d5 4 Bg2 dxc4 5 Qa4+ Nbd7 6 Qxc4
E04
Catalan, Open, 5.Nf3
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 g3 d5 4 Bg2 dxc4 5 Nf3
E05
Catalan, Open, Classical line
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 g3 d5 4 Bg2 dxc4 5 Nf3 Be7
E06
Catalan, Closed, 5.Nf3
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 g3 d5 4 Bg2 Be7 5 Nf3
E07
Catalan, Closed
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 g3 d5 4 Bg2 Be7 5 Nf3 O-O 6 O-O Nbd7
E08
Catalan, Closed
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 g3 d5 4 Bg2 Be7 5 Nf3 O-O 6 O-O Nbd7 7 Qc2
E09
Catalan, Closed
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 g3 d5 4 Bg2 Be7 5 Nf3 O-O 6 O-O Nbd7 7 Qc2 c6 8 Nbd2
E10
Queen's Pawn Game
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nf3
E11
Bogo-Indian Defense
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nf3 Bb4+
E12
Queen's Indian
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nf3 b6
E13
Queen's Indian, 4.Nc3, Main line
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nf3 b6 4 Nc3 Bb7 5 Bg5 h6 6 Bh4 Bb4
E14
Queen's Indian
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nf3 b6 4 e3
E15
Queen's Indian
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nf3 b6 4 g3
E16
Queen's Indian
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nf3 b6 4 g3 Bb7 5 Bg2 Bb4+
E17
Queen's Indian
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nf3 b6 4 g3 Bb7 5 Bg2 Be7
E18
Queen's Indian, Old Main line, 7.Nc3
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nf3 b6 4 g3 Bb7 5 Bg2 Be7 6 O-O O-O 7 Nc3
E19
Queen's Indian, Old Main line, 9.Qxc3
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nf3 b6 4 g3 Bb7 5 Bg2 Be7 6 O-O O-O 7 Nc3 Ne4 8 Qc2 Nxc3
E20
Nimzo-Indian
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4
E21
Nimzo-Indian, Three Knights
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 Nf3
E22
Nimzo-Indian, Spielmann Variation
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 Qb3
E23
Nimzo-Indian, Spielmann
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 Qb3 c5 5 dxc5 Nc6
E24
Nimzo-Indian, Samisch
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 a3 Bxc3+ 5 bxc3
E25
Nimzo-Indian, Samisch
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 a3 Bxc3+ 5 bxc3 c5 6 f3 d5 7 cxd5
E26
Nimzo-Indian, Samisch
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 a3 Bxc3+ 5 bxc3 c5 6 e3
E27
Nimzo-Indian, Samisch Variation
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 a3 Bxc3+ 5 bxc3 O-O
E28
Nimzo-Indian, Samisch Variation
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 a3 Bxc3+ 5 bxc3 O-O 6 e3
E29
Nimzo-Indian, Samisch
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 a3 Bxc3+ 5 bxc3 O-O 6 e3 c5 7 Bd3 Nc6
E30
Nimzo-Indian, Leningrad
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 Bg5
E31
Nimzo-Indian, Leningrad, Main line
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 Bg5 h6 5 Bh4 c5 6 d5 d6
E32
Nimzo-Indian, Classical
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 Qc2
E33
Nimzo-Indian, Classical
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 Qc2 Nc6
E34
Nimzo-Indian, Classical, Noa Variation
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 Qc2 d5
E35
Nimzo-Indian, Classical, Noa Variation, 5.cd ed
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 Qc2 d5 5 cxd5 exd5
E36
Nimzo-Indian, Classical
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 Qc2 d5 5 a3
E37
Nimzo-Indian, Classical
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 Qc2 d5 5 a3 Bxc3+ 6 Qxc3 Ne4 7 Qc2
E38
Nimzo-Indian, Classical, 4...c5
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 Qc2 c5
E39
Nimzo-Indian, Classical, Pirc Variation
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 Qc2 c5 5 dxc5 O-O
E40
Nimzo-Indian, 4.e3
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3
E41
Nimzo-Indian
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 c5
E42
Nimzo-Indian, 4.e3 c5, 5.Ne2 (Rubinstein)
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 c5 5 Ne2
E43
Nimzo-Indian, Fischer Variation
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 b6
E44
Nimzo-Indian, Fischer Variation, 5.Ne2
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 b6 5 Ne2
E45
Nimzo-Indian, 4.e3, Bronstein (Byrne) Variation
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 b6 5 Ne2 Ba6
E46
Nimzo-Indian
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 O-O
E47
Nimzo-Indian, 4.e3 O-O 5.Bd3
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 O-O 5 Bd3
E48
Nimzo-Indian, 4.e3 O-O 5.Bd3 d5
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 O-O 5 Bd3 d5
E49
Nimzo-Indian, 4.e3, Botvinnik System
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 O-O 5 Bd3 d5 6 a3 Bxc3+ 7 bxc3
E50
Nimzo-Indian, 4.e3 O-O 5.Nf3, without ...d5
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 O-O 5 Nf3
E51
Nimzo-Indian, 4.e3
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 O-O 5 Nf3 d5
E52
Nimzo-Indian, 4.e3, Main line with ...b6
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 O-O 5 Nf3 d5 6 Bd3 b6
E53
Nimzo-Indian, 4.e3
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 O-O 5 Nf3 d5 6 Bd3 c5
E54
Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric System
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 O-O 5 Nf3 d5 6 Bd3 c5 7 O-O dxc4 8 Bxc4
E55
Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric System, Bronstein Variation
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 O-O 5 Nf3 d5 6 Bd3 c5 7 O-O dxc4 8 Bxc4 Nbd7
E56
Nimzo-Indian, 4.e3, Main line with 7...Nc6
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 O-O 5 Nf3 d5 6 Bd3 c5 7 O-O Nc6
E57
Nimzo-Indian, 4.e3, Main line with 8...dc and 9...cd
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 O-O 5 Nf3 d5 6 Bd3 c5 7 O-O Nc6 8 a3 dxc4 9
E58
Nimzo-Indian, 4.e3, Main line with 8...Bxc3
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 O-O 5 Nf3 d5 6 Bd3 c5 7 O-O Nc6 8 a3 Bxc3 9 bxc3
E59
Nimzo-Indian, 4.e3, Main line
1 d4 Nf6 2 c4 e6 3 Nc3 Bb4 4 e3 O-O 5 Nf3 d5 6 Bd3 c5 7 O-O Nc6 8 a3 Bxc3 9 bxc3 dxc4 10 Bxc4
E60
King's Indian Defense
1 d4 Nf6 2 c4 g6
E61
King's Indian
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3
E62
King's Indian, Fianchetto
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 Nf3 d6 5 g3
E63
King's Indian, Fianchetto, Panno Variation
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 Nf3 d6 5 g3 O-O 6 Bg2 Nc6 7 O-O a6
E64
King's Indian, Fianchetto, Yugoslav System
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 Nf3 d6 5 g3 O-O 6 Bg2 c5
E65
King's Indian, Fianchetto, Yugoslav, 7.O-O
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 Nf3 d6 5 g3 O-O 6 Bg2 c5 7 O-O
E66
King's Indian, Fianchetto, Yugoslav Panno
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 Nf3 d6 5 g3 O-O 6 Bg2 c5 7 O-O Nc6 8 d5
E67
King's Indian, Fianchetto
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 Nf3 d6 5 g3 O-O 6 Bg2 Nbd7
E68
King's Indian, Fianchetto, Classical Variation, 8.e4
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 Nf3 d6 5 g3 O-O 6 Bg2 Nbd7 7 O-O e5 8 e4
E69
King's Indian, Fianchetto, Classical Main line
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 Nf3 d6 5 g3 O-O 6 Bg2 Nbd7 7 O-O e5 8 e4 c6 9 h3
E70
King's Indian
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4
E71
King's Indian, Makagonov System (5.h3)
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 h3
E72
King's Indian
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 g3
E73
King's Indian
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 Be2
E74
King's Indian, Averbakh, 6...c5
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 Be2 O-O 6 Bg5 c5
E75
King's Indian, Averbakh, Main line
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 Be2 O-O 6 Bg5 c5 7 d5 e6
E76
King's Indian, Four Pawns Attack
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 f4
E77
King's Indian
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 f4 O-O 6 Be2
E78
King's Indian, Four Pawns Attack, with Be2 and Nf3
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 f4 O-O 6 Be2 c5 7 Nf3
E79
King's Indian, Four Pawns Attack, Main line
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 f4 O-O 6 Be2 c5 7 Nf3 cxd4 8 Nxd4 Nc6 9 Be3
E80
King's Indian, Samisch Variation
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 f3
E81
King's Indian, Samisch
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 f3 O-O
E82
King's Indian, Samisch, double Fianchetto Variation
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 f3 O-O 6 Be3 b6
E83
King's Indian, Samisch
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 f3 O-O 6 Be3 Nc6
E84
King's Indian, Samisch, Panno Main line
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 f3 O-O 6 Be3 Nc6 7 Nge2 a6 8 Qd2 Rb8
E85
King's Indian, Samisch, Orthodox Variation
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 f3 O-O 6 Be3 e5
E86
King's Indian, Samisch, Orthodox, 7.Nge2 c6
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 f3 O-O 6 Be3 e5 7 Nge2 c6
E87
King's Indian, Samisch, Orthodox
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 f3 O-O 6 Be3 e5 7 d5
E88
King's Indian, Samisch, Orthodox, 7.d5 c6
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 f3 O-O 6 Be3 e5 7 d5 c6
E89
King's Indian, Samisch, Orthodox Main line
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 f3 O-O 6 Be3 e5 7 d5 c6 8 Nge2 cxd5
E90
King's Indian
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 Nf3
E91
King's Indian
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 Nf3 O-O 6 Be2
E92
King's Indian
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 Nf3 O-O 6 Be2 e5
E93
King's Indian, Petrosian System
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 Nf3 O-O 6 Be2 e5 7 d5 Nbd7
E94
King's Indian, Orthodox
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 Nf3 O-O 6 Be2 e5 7 O-O
E95
King's Indian, Orthodox, 7...Nbd7, 8.Re1
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 Nf3 O-O 6 Be2 e5 7 O-O Nbd7 8 Re1
E96
King's Indian, Orthodox, 7...Nbd7, Main line
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 Nf3 O-O 6 Be2 e5 7 O-O Nbd7 8 Re1 c6 9 Bf1 a5
E97
King's Indian
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 Nf3 O-O 6 Be2 e5 7 O-O Nc6
E98
King's Indian, Orthodox, Taimanov, 9.Ne1
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 Nf3 O-O 6 Be2 e5 7 O-O Nc6 8 d5 Ne7 9 Ne1
E99
King's Indian, Orthodox, Taimanov
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 Nf3 O-O 6 Be2 e5 7 O-O Nc6 8 d5 Ne7 9 Ne1 Nd7 10 f3 f5
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: